Biến hình với các phần mềm của XiberPix

  •  
  • 829

Từ những hình ảnh tĩnh dưới định dạng JPEG hoặc BMP chúng ta có thể thêm các hiệu ứng như mưa nhỏ giọt lấp lánh, nước hồ xao động hay có thể biến đổi gương mặt khá thú vị rồi lưu lại thành một hình động dạng swf, gif, avi.

Những hiệu ứng nói trên có thể thực hiện dễ dàng với các phần mềm miễn phí của XiberPix.

Tại địa chỉ XiberPix, người truy cập có thể tải về ba phần mềm làm hình động miễn phí là: Sqirlz Lite (Dung lượng 1,47 MB), Sqirlz Morph (Dung lượng 1,41 MB), Water Reflections (Dung lượng 1,77 MB). Cả ba đều tương thích với các phiên bản của hệ điều hành Windows.

Sau khi cài đặt, việc sử dụng cả ba phần mềm này có những nét giống nhau để tác động vào hình ảnh tạo hiệu ứng. Vì vậy, bạn có thể tham khảo cách dùng qua hướng dẫn sử dụng 2 phần mềm Sqirl Morph và Water Reflection bên dưới đây.

Sqirl Morph

Xử lý và thêm hiệu ứng cho ảnh với các phần mềm miễn phí của XiberPix.

Sau khi kích hoạt chương trình, bấm File/Open chỉ đến thư mục chứa hình cần tác động, có thể mở từ hai hình trở lên để thực hiện hiệu ứng chuyển chân dung theo trình tự dưới đây:

Sau khi mở các hình, bấm vào công cụ Tile/Untile Windows để sắp xếp các hình cho tiện kiểm soát. Bấm chọn công cụ Add Control Points có dấu chữ thập màu xanh rồi bấm chuột vào hình đánh dấu những điểm mà hình sẽ chuyển đổi về sau. Nếu chưa hài lòng với các vị trí đã chấm có thể sử dụng công cụ Move Control Point hình mũi tên màu đen để di chuyển vị trí.

Bấm chọn nút công cụ Period of animation có hình 7 dấu chấm màu, thay đổi thông số trong hộp để quy định số lượng frame (từ 2-1000 và phải dùng số nguyên dương). Quy định xong bấm OK. Tiếp theo, bấm nút công cụ Morph/Warp hình dấu mũi tên màu vàng để xem hiệu ứng ở khung hình Preview.

Cuối cùng, chọn một trong ba kiểu file để xuất kết quả là Flash (swf), clip (AVI) hoặc ảnh động (GIF). Đặt tên và chỉ vị trí để sao lưu. Bạn cần chờ một chút để chương trình thực hiện và xuất kết quả.

Water Reflections

Mở hình cần tạo hiệu ứng, bấm nút công cụ Start creating Outline rồi bấm chuột đánh dấu vị trí cần tác động trên hình, bấm chuột phải khi kết thúc việc chọn. Tiếp theo, bạn chọn công cụ Rain/Snow and Ripples Combination, bấm Run Animation (Dấu mũi tên màu vàng) để xem trước hiệu ứng. Cũng như trên, chọn cách lưu là Flash, Avi hoặc Gif cho tập tin xuất.

Trên đây chỉ là những hướng dẫn căn bản đối với việc sử dụng các phần mềm của XiberPix. Còn rất nhiều điều lý thú chờ bạn khám phá và sử dụng.

Tạ Xuân Quan

Theo TTO
  • 829