Bình đẳng

  •  
  • 1.275
Cô vợ phàn nàn chồng:

- Nếu chồng vợ bình đẳng thì anh phải quét một nửa lá rơi trên sân.

- Nửa rơi trên sân là của mình, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây!
  • 1.275

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook