10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh

  •  
  • 3.792

Tàu Voyager 2, tàu du hành không người lái liên hành tinh được phóng đi ngày 20/8/1977 và gửi về vô số hình ảnh của các hành tinh trong vũ trụ.

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh đầy màu sắc về các vòng xung quanh Sao Thổ được Voyager 2 gửi về Trái đất vào tháng 8/1981

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh về núi lửa đang phun trào trên bề mặt Sao Mộc

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Những vòng xung quanh Sao Thổ trong tấm ảnh Voyager 2 gửi về tháng 1/1981

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh về "Điểm đỏ khổng lồ" trên Sao Mộc được tàu gửi về năm 1979

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh chi tiết về bề mặt của Mặt trăng Europa của Sao Mộc

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Màu sắc trung thực về sao Thổ được tàu du hành liên hành tinh không người lái gửi về Trái đất

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Một khu vực băng giá trên bề mặt Sao Mộc

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Triton, mặt trăng lớn nhất của Sao Hải Vương được tàu du hành chụp lại

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh chân thực về Sao Hải Vương

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh
Hình ảnh về những vân sóng trên bề mặt Sao Mộc

Theo VTC
  • 3.792