Bình rượu đồng 3.000 năm tuổi trong bảo tàng Trung Quốc

  • 876

Bình rượu hình con cú được khai quật tại lăng mộ Phụ Hảo, nữ tướng đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, cũng là vợ một vị vua nhà Thương.

Cập nhật: 21/11/2020 Theo VnE
  • 876

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook