Cách thoát hiểm thông minh ở Nhật Bản rất đáng để học hỏi khi xảy ra cháy chung cư

  •   53
  • 2.390

Trong thời gian qua liên tục đã xảy ra những vụ cháy, đặc biệt là những vụ cháy trong nhà cao tầng, để lại hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân là hầu hết nhà cao tầng trong thành phố đều xây bịt kín, không có lối thoát hiểm và người dân còn thiếu kỹ năng thoát hiểm trong những tình huống này.

Mô hình thoát hiểm này rất phù hợp với nhà chung cư.
Mô hình thoát hiểm này rất phù hợp với nhà chung cư.

Một mô hình thoát hiểm thông minh ở chung cư Nhật rất đáng học hỏi và áp dụng vào thực tiễn đối với tình trạng chung của các chung cư Việt Nam hiện nay.

Cập nhật: 03/04/2018 Theo DKN
  • 53
  • 2.390

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook