Cách trả lời điện thoại bằng 10 thứ tiếng

  • 4,54
  • 2.029

Ở mỗi quốc gia, tiếng chuông và cách trả lời điện thoại lại có nhiều khác biệt, tạo nên nét thú vị và hấp dẫn riêng.

Cập nhật: 27/02/2015 Theo Vnexpress.net
  • 4,54
  • 2.029

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook