Càng dùng smartphone nhiều học càng kém

  •  
  • 1.159

Đây là kết quả nghiên cứu về mối quan hệ của smartphone với kết quả học tập của học sinh hiện đại.

Một nhóm các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan mới đây đã thực hiện nghiên cứu, trong đó khẳng định rằng một học sinh, cho dù thông minh đến đâu, nếu sử dụng smartphone quá nhiều trong giờ học với các mục đích không liên quan đến học thuật có điểm kiểm tra thấp hơn những gì học sinh này có thể làm được.

Mặc dù nhiều công trình nghiên cứu trước đó có nêu rõ, những học sinh thông minh có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc vô cùng ấn tượng, tuy nhiên, các nhà khoa học thuộc nhóm dự án trên cho biết sử dụng Internet là một hoạt động có nhiều tính chất đặc biệt. Theo đó, nó gây mất tập trung nhiều hơn bất cứ hoạt động nào khác.

Cụ thể, nhóm dự án đã thực hiện nghiên cứu nêu trên với sự tham gia của 500 học sinh để đi đến kết luận này. Susan Ravizza, trưởng dự án, chia sẻ: "Sẽ thật tuyệt vời nếu smartphone và cả laptop bị cấm ở trường học nếu được sử dụng cho các hoạt động phi học thuật, tuy nhiên điều này là không thể". Vì lý do này, Susan khuyên giới trẻ nên hình thành một thói quen sử dụng các thiết bị di động hợp lý, thông minh và khoa học.

Trước đây, từng có nhiều nghiên cứu khác được thực hiện với các kết quả tương tự xuất hiện rộng rãi trên các trang thông tin quốc tế.

Theo Trí Thức Trẻ
  • 1.159

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook