Cây đói nghiến ngấu đồ vật

  • 3.332

Cây cối ăn mọi thứ, gồm cả biển quảng cáo, đá, xe đạp, xe máy và thậm chí là cả một chiếc ghế băng khi đói. Bạn tin không? Dưới đây là một số bằng chứng....vì thế, đứng đến gần những cái cây đang đói, nó cũng có thể nuốt cả bạn.

Theo Funky, The Sun, VNN
  • 3.332

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook