Có hàng nghìn hồ đập nhỏ có nguy cơ mất an toàn

  •  
  • 366

Hiện nay, cả nước vẫn còn hàng nghìn hồ đập nhỏ đang có nguy cơ mất an toàn rất cần được ưu tiên xử lý, nhưng do kinh phí ngân sách có hạn nên không đáp ứng được yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề xuất với Chính phủ hỗ trợ sửa chữa nâng cấp hồ chứa cho một số địa phương với kinh phí là 2.917 tỷ đồng.

Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2012.

Có hàng nghìn hồ đập nhỏ có nguy cơ mất an toàn

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống lụt bão năm 2012, Tổng cục thủy lợi đã kiến nghị cần tăng mức đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi phục vụ đa ngành kinh tế, an toàn trước thiên tai và an sinh xã hội, tăng cường đầu tư cho công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hệ thống công trình thủy lợi và cho công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi.

Đặc biệt, Tổng cục Thủy lợi cũng đề nghị Chính phủ cho thực hiện Quyết định phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ở các vùng, miền, chương trình nghiên cứu dài hạn khắc phục tình trạng phân lưu giữa hai sông Hồng - sông Đuống để đảm bảo an toàn hệ thống đê sông.

Bên cạnh đó, để đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ đa ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, cần tăng cường và thống nhất điều hành để tạo điều kiện cho công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi phục vụ đa cấp, tiêu thoát nước, phòng chống úng hạn, lụt bão, đồng thời nâng cao năng lực phân tích, dự báo, giúp cho việc phòng chống thiên tai, vận hành công trình thủy lợi có hiệu quả…

Thực hiện công tác phòng chống lụt bão năm 2011, Tổng cục Thủy lợi đã cùng Cục trồng trọt, Cục quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão tham mưu để Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Chính phủ hỗ trợ 5 đợt kinh phí chống hạn, khôi phục công trình thủy lợi sau lũ, bão cho các địa phương với số tiền 587,17 tỷ đồng; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam điều tiết lượng xả qua phát điện từ hồ Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, cấp nước đổ ải, tưới dưỡng vụ Đông Xuân 2010-2011 ở các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ.

Theo Vietnam+
  • 366

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook