Cô trò sáng chế tạo giá phơi đồ tự động

  • 52
  • 595

Giá phơi do cô, trò trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Tịnh Biên chế tạo có thể tự thu và phơi quần áo dựa theo điều kiện thời tiết.

Cập nhật: 18/02/2020 Theo VnExpress
  • 52
  • 595

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook