Con trai và con... hến

  • 3,812
  • 10.275

Trong giờ ngoại khoá sinh học. Cô giáo:

- Tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo các bộ phận trên cơ thể con trai.

Cả lớp (cười rúc rích).

- Còn tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về...

Dưới lớp có tiếng thì thào: "Con gái chứ gì?". Cô giáo tiếp:

- Con hến.

Cập nhật: 17/12/2007 Sưu tầm
  • 3,812
  • 10.275

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook