Đại dương lớn như thế nào qua các con số?

  •  
  • 543

Đại dương toàn cầu chứa hơn 1,3 tỷ km3 nước, tương đương 97% tổng lượng nước của Trái Đất và chiếm tới 99% sinh quyển thế giới.

Cập nhật: 07/11/2021
  • 543

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook