Đại giáo đường và bệnh viện Divrigi (Thổ Nhĩ Kỳ)

  •  
  • 195

Quần thể kiến trúc này của nước Thổ Nghĩ Kỳ thời Trung cổ được tù trưởng Ahmet Shah triều Mengucekid của Thổ Nghĩ Kỳ thành lập năm 1228 - 1229 tại miền Đông Anatalia, trong vùng núi Divrigi.

Đại giáo đường và nhà thương điên (Marestan) liền cạnh đều do cùng một kiến trúc sư là Khurramshad d'Ahlat xây dựng. Phòng nguyện duy nhất trong đại giáo đường có 5 hành lang trần xây cuốn bằng đá với một kỹ thuật tài tình và cách xử lý không gian đáng kinh ngạc. Bên trên phòng nguyện có hai nóc nhà nửa hình cầu to nhỏ khác nhau, một nóc đặt bên trên bể rửa tội và nóc nửa hình cầu chính đặt bên trên Mihrab (hốc tường trang trí chỉ hướng Mecca). Ngọn tháp đặt trên nóc này là bộ phận kiến trúc hoàn thiện nhất của đại giáo đường. 

Tường bao quanh Divrigi có 3 cổng trang trí lộng lẫy với môtíp hoa và hình học gợi đến các môtíp Ácmêni và Grudia ngày nay. Quần thể này đã được ghi vào Danh sách di sản thế giới năm 1985.

 

H.T (Theo Nền văn minh thế giới)
  • 195