Di sản hỗn hợp

 • Quần thể tu viện Meteora

  Quần thể tu viện Meteora
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận quần thể tu viện Meteora của Hy Lạp là Di sản văn hóa& thiên nhiên thế giới xếp trong danh sách di sản hỗn hợp, năm 1988.
 • Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia

  Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản thế giới năm 1985.
 • Quần đảo Rock - Palau

  Quần đảo Rock - Palau
  Tổ chức Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Quần đảo Rock của Palau là Di sản thế giới năm 2012 thuộc danh mục hỗn hợp.
 • Vườn quốc gia Tongariro

  Vườn quốc gia Tongariro
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Tongariro của New Zealand là Di sản thế giới thuộc danh mục hỗn hợp năm 1990.
 • Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn

  Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Núi Nga Mi và Đại phật Lạc Sơn của Trung Quốc và Di sản hỗn hợp của thế giới năm 1996.
 • Thắng cảnh Vũ Di Sơn - Di sản hỗn hợp của Trung Quốc

  Thắng cảnh Vũ Di Sơn - Di sản hỗn hợp của Trung Quốc
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Thắng cảnh Vũ Di Sơn là Di sản thế giới năm 1999.
 • Núi Thái Sơn - Kỳ quan thế giới

  Núi Thái Sơn - Kỳ quan thế giới
  Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận núi Thái Sơn của Trung Quốc là Di sản thế giới được xếp trong danh sách di sản hỗn hợp năm 1987.