Di sản hỗn hợp

  • Quần thể tu viện Meteora Quần thể tu viện Meteora
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận quần thể tu viện Meteora của Hy Lạp là Di sản văn hóa& thiên nhiên thế giới xếp trong danh sách di sản hỗn hợp, năm 1988.
  • Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia
    Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Vườn quốc gia Goreme và khu núi đá Cappadocia của Thổ Nhĩ Kỳ là Di sản thế giới năm 1985.
  • Quần đảo Rock - Palau Quần đảo Rock - Palau
    Tổ chức Khoa học và Giáo dục của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Quần đảo Rock của Palau là Di sản thế giới năm 2012 thuộc danh mục hỗn hợp.