Đọc bí mật của máu

  • 954

Các nhà khoa học thuộc tạp chí Địa lý quốc gia (National Geographic) kết hợp với nhà nhân chủng học Theodore Schurr và các đồng nghiệp tại Đại học Pennsylvania thực hiện một dự án kéo dài 5 năm, nhằm phân tích các mẫu DNA từ nhiều nhóm bản xứ khác nhau ở Bắc Mỹ.

Dữ liệu thu được sẽ giúp giải quyết những cuộc tranh cãi lâu nay về việc người đầu tiên đặt chân đến châu Mỹ khi nào và như thế nào.

"Câu chuyện về tổ tiên của loài người được viết trên các mẫu DNA như A, C, G và T", Spencer Wells, giám đốc Dự án giải mã di truyền xã hội của tạp chí National Geographic. Dự án này sẽ phân tích DNA từ hàng chục nghìn người để tìm hiểu mối liên quan của người tiền sử đã định cư trên trái đất này như thế nào.

Các nhà nghiên cứu khác sẽ cố gắng tập trung đi theo hướng tìm hiểu các cuộc di cư ở phần còn lại của thế giới. Tuy nhiên, dự án này có thành công hay không còn phụ thuộc vào sự hợp tác của các nhóm người bản xứ ở đây và các nhóm người bên ngoài. DNA của các bộ tộc này sẽ làm sáng tỏ nhiều sự thật đơn giản về nguồn gốc liên quan của con người ở các địa điểm khác nhau, ít nhất là trong một giai đoạn ngắn.

Đầu những năm 1990, nhà di truyền học Luca Cavalli-Sforza thuộc Đại học Stanford và các đồng nghiệp đã thực hiện Dự án phân tích gen người (HGDP) cũng với những mục đích tương tự trên. Tuy nhiên, kế hoạch này đã gặp phải nhiều trở ngại do các nhóm người bản xứ lo sợ rằng những phát hiện về DNA của họ có thể sẽ được sử dụng để tiết lộ nguồn gốc của họ. Trong dự án lần này, các nhà khoa học sẽ sử dụng những phân tích nhiễm sắc thể của mỗi người rồi sau đó sẽ được so sánh với dữ liệu DNA thu được từ các nhóm người khác.

Theo Sài Gòn tiếp thị
  • 954

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook