Dự báo thảm họa từ "động đất từ từ"

  •  
  • 193

Các nhà địa chấn học Mỹ và Nhật Bản đã may mắn xác định được mối liên hệ giữa những chuyển dịch bề mặt của Trái đất và những trận động đất thảm hoạ. Những quan sát của các nhà bác học cũng cho phép phát hiện những dấu hiệu cụ thể, đặc trưng của cái được gọi là “động đất từ từ” - một dạng hoạt động kiến tạo mới, không dẫn đến việc tạo ra những sóng địa chấn.

Động đất từ từ” có thể diễn ra trong hàng tháng. Năng lượng địa chấn trong chúng hầu như không được giải thoát. Việc giám sát hoạt động địa chấn từ từ cho phép các nhà bác học xác định, ứng suất có thể được giải thoát trong những thảm hoạ kiến tạo huỷ diệt đang được tích tụ ở chỗ nào.

Chỉ trong 20 năm gần đây các nhà khoa học mới có thể ghi lại được thật tỷ mỉ và chính xác những biến thái có tần số thấp và không đáng kể của vỏ Trái đất nhờ việc sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS).

Đoàn Phương

Theo Lenta, VTC
  • 193

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook