Giả thuyết mới về vũ trụ

  •   4,116
  • 20.493

Trong quá trình tìm hiểu cũng như vốn kiến thức hiện có, mình xin đưa ra một giả thuyết như sau: Theo công thức nổi tiếng của Anhxtanh. E = mc2

Trong đó:

  • E: Năng lượng
  • M: Khối lượng
  • c~300.000: Vận tốc ánh sáng

Theo công thức này có nghĩa là: Khối lượng và năng lượng tỉ lệ thuận với nhau theo hằng số c. Năng lượng có thể chuyển thành khối lượng và ngược lại.

Như ta đã biết, tất cả các mọi vật trong vũ trụ đều cấu tạo từ vật chất, hầu hết các hạt cơ bản đều có khối lượng chỉ trừ photon và 1 vài hạt khác nữa.

Con người chúng ta và tất cả mọi vật cấu tạo từ vật chất và có khối lượng trong đó vũ trụ chia làm 2 dạng tồn tại song song nhau trong một khoảng không gian chung.

Giả thuyết mới về vũ trụ
(Ảnh minh họa: Naset)

1. Vũ trụ Space-time. Bao gồm thế giới vật chất. trong vũ trụ không- thời gian bao gồm 4 chiều cơ bản x, y, z, t. Trong đó vật chất (chúng ta là vật chất có ý thức) sẽ dễ dàng di chuyển trong không gian theo các trục x, y, z mà không thể di chuyển trong thời gian được, có nghĩa là chúng ta sẽ không thể về quá khứ cũng như tương lai. Điều này thì ai cũng có thể hình dung ra được.

2. Ngược lại trong vũ trụ time-space thì chúng ta có thể di chuyển trong thời gian dễ dàng nhưng không thể di chuyển trong không gian. Trong vũ trụ này chúng ta tồn tại ở dạng năng lượng sóng chứ không phải vật chất có khối lượng (nằm bên vế trái phương trình) như ta đã biết, hạt photon không có khối lượng, và chúng luôn luôn di chuyển với vận tốc v~c. Trong môi trường vật chất thì v<c. Trong môi trường chân không thì v=c và khi không có vật chất thì không có thời gian và không gian. Theo thuyết tương đối. Khi một vật chuyển động với vận tốc v~c thì thời gian sẽ co giãn và chúng ta trở về quá khứ hay đến trước tương lai. Điều này có nghĩa là, nếu chúng ta muốn tồn tại trong vũ trụ này thì chúng ta phải ở dạng năng lượng có ý thức chứ k phải có khối lượng vật chất. Các hồn ma & chúa trời, phật… đang tồn tại ở dạng này. Họ không có khối lượng, mà chỉ có năng lượng sóng. Điều này giải thích tại sao họ k chịu tác động của lục hấp dẫn. Họ có thể di chuyển về quá khứ hay đến tương lai. Và không bị già đi như chúng ta bỡi vì họ luôn chuyển động với vận tốc c, thời gian trôi qua với họ rất chậm ~0

3. Theo như các nhà khoa học đã chứng minh, khi con người ta chết đi thì khối lượng họ mất đi khoảng 31g. Khối lượng này đã chuyển thành năng lượng E=mc2 và năng lượng đó là linh hồn. Một dạng năng lượng sống có ý thức chứ không như photon ánh sáng thường. Vì một lý do nào đó, các photon này chuyển động cục bộ nên các linh hồn không đi xa mà vẫn còn quanh quẩn, không bay đi xa như ánh sáng, các năng lượng này tác động đến chúng ta qua giác quan làm chúng ta thấy “ma”. Họ cũng sống như chúng ta, cũng trao đổi năng lượng với các photon bình thường, còn chúng ta thì trao đổi chất. Và 2 dạng sống này có thể chuyển đổi qua lại theo phương trình trên khi có điều kiện thuận lợi.

Vì chợt có ý tưởng nên chưa thể biên soạn bài bản được, mong mọi người góp ý, bổ xung thêm để chúng ta có thêm vốn kiếm thức phong phú.

Nguyễn Nhật Tân ([email protected])
  • 4,116
  • 20.493

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook