Giá trị của những bài học nhạc

  •  
  • 684

- Những bài học nhạc của con gái tôi là cả một gia sản của tôi đó.

- Tại sao vậy ?

- Chúng giúp tôi mua được các ngôi nhà của hàng xóm chỉ bằng nửa giá tiền thôi.

Sưu tầm
  • 684

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook