Giải mã hiện tượng bóng biến mất bí ẩn

  • 3.234

Hiện tượng Trưa Lahaina xảy ra tại Hawaii vào tháng 5 và tháng 7, khi Mặt Trời ở thẳng góc trên đỉnh đầu.

Cập nhật: 29/05/2020 Theo Zing
  • 3.234

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook