Giải pháp

  • Biện pháp xử lý ô nhiễm của các siêu đô thị

    Biện pháp xử lý ô nhiễm của các siêu đô thị
    Ô nhiễm không khí khiến hàng triệu người tử vong mỗi năm, đặc biệt là ở các thành phố lớn nhất thế giới. Vậy các siêu đô thị đã triển khai những biện pháp gì để thanh lọc không khí?