Giải pháp

  • Xu hướng thời đại: Phương tiện di chuyển chạy bằng điện Xu hướng thời đại: Phương tiện di chuyển chạy bằng điện
    Mặc dù đã có những bằng chứng rõ ràng về ưu điểm của xe điện cả về mặt tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên vẫn có những thông tin sai lệch dẫn đến tranh cãi về lợi ích của các phương tiện này là có thực hay chỉ trên lí thuyết.