Hải cẩu đói bụng rượt đuổi chim cánh cụt suốt 3 giờ

  • 1.365

Con hải cẩu rượt đuổi chim cánh cụt suốt 3 giờ đồng hồ ở đảo Cuverville, Nam Cực, nằm ở phía Nam Argentina.

Hải cẩu đói bụng rượt đuổi chim cánh cụt suốt 3 giờ

 

Hải cẩu đói bụng rượt đuổi chim cánh cụt suốt 3 giờ

Cập nhật: 26/08/2013 Theo VTC
  • 1.365

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook