Hai tỷ đôla phát triển công nghệ vũ trụ Việt Nam

  •  
  • 393

Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam đang phối hợp một số bộ ngành liên quan, gấp rút hoàn thành dự thảo lần thứ 9 về Chiến lược công nghệ vũ trụ Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

Tổng kinh phí cho việc thực hiện chiến lược này - mà Thủ tướng Chính phủ giao cho Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam chủ trì thực hiện từ năm 2003 - ước tính vào khoảng 2 tỷ USD.

Dự thảo chiến lược đề ra những nhiệm vụ trọng tâm cho việc phát triển công nghệ vũ trụ của Việt Nam đến 2020 như đào tạo cán bộ và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; thành lập Ủy ban Công nghệ vũ trụ quốc gia; xây dựng học viện Công nghệ vũ trụ thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam.

Một chuyên gia thuộc Viện Khoa học-Công nghệ Việt Nam cho biết, với điều kiện kinh tế, cơ sở hạ tầng và trình độ khoa học-công nghệ hiện nay, chiến lược chỉ nêu một số đề án cụ thể, có thể thực hiện được trong một vài năm tới như: phóng vệ tinh viễn thông VINASAT (đã được chính phủ phê duyệt với kế hoạch năm 2008 sẽ phóng lên quỹ đạo, với tổng kinh phí là 2.858 tỷ đồng), phóng vệ tinh viễn thám (dự kiến đến đầu năm 2006 được phê duyệt).

Theo SGGP
  • 393

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook