Hình ảnh vệ tinh VNREDSat-1 bay vào vũ trụ

  • 1.485

Đúng theo kế hoạch đã định, vào lúc 9h06’ sáng 7/5/2013 (giờ Hà Nội), Vệ tinh quan sát trái đất đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1 đã được phóng vào vũ trụ bằng tên lửa đẩy VEGA từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp. Công ty ArianeSpace thực hiện việc phóng VNREDSat-1 cùng với hai vệ tinh khác là vệ tinh PROBA V của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu – ESA và vệ tinh ESTCube-1 của Estonia.

>>> Vệ tinh VNREDSat-1 rời bệ phóng thành công

Phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh phóng vệ tinh VNREDSat-1:

Tên lửa đẩy VEGA từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp
Tên lửa đẩy VEGA từ bãi phóng Kourou, Guyana thuộc Pháp

Cận cảnh tên lửa VEGA
Cận cảnh tên lửa VEGA

Tên lửa VEGA chính thức rời bệ phóng lúc 9h06' (giờ Hà Nội)

Tên lửa VEGA chính thức rời bệ phóng lúc 9h06' (giờ Hà Nội)
Tên lửa VEGA chính thức rời bệ phóng lúc 9h06' (giờ Hà Nội)

Các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật viên của Pháp trong phòng điều khiển
Các chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật viên của Pháp trong phòng điều khiển

Hình ảnh quỹ đạo mà tên lửa VEGA sẽ bay tới
Hình ảnh quỹ đạo mà tên lửa VEGA sẽ bay tới

Vệ tinh VNREDSat-1 được lắp ở trên đầu (bên phải)
Vệ tinh VNREDSat-1 được lắp ở trên đầu (bên phải)

Bộ phận chứa nhiên liệu dần tách khỏi phần đầu của tên lửa VEGA
Bộ phận chứa nhiên liệu dần tách khỏi phần đầu của tên lửa VEGA

Vệ tinh VNREDSat-1 (phần màu xanh)
Vệ tinh VNREDSat-1 (phần màu xanh)

Tên lửa mang theo vệ tinh VNREDSat-1 đang dần bay vào quỹ đạo đã định.
Tên lửa mang theo vệ tinh VNREDSat-1 đang dần bay vào quỹ đạo đã định.

Theo Dân trí
  • 1.485

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook