Học bảo vệ môi trường trong mùa cúm

  •  
  • 397

Gần 100 học viên là các nhà quản lý, chủ trang trại  chăn nuôi gia súc, gia cầm dự khóa học đầu tiên về vấn đề vệ sinh môi trường chăn nuôi chống dịch.

Vệ sinh môi trường chuồng trại sẽ góp phần ngăn chặn dịch cúm gia cầm.

Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp Nước sạch & vệ sinh môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa được tổ chức Lớp tập huấn về bảo vệ môi trường và phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững tại Hà Nội. 

Theo Bộ Tài nguyên & Môi trường, dịch cúm gia cầm ở Việt Nam đang ở mức độ cấp 3/6, với 25 tỉnh thành phố có gia cầm bị nhiễm bệnh. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là khu vực làng nghề, khu vực chăn nuôi tập trung rất nghiêm trọng. Đây chính là nguyên nhân gây ra các bệnh tật, dịch bệnh, đặc biệt trong dịch cúm gia cầm hiện nay. 

Ông Phạm Khôi Nguyên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cho rằng, vệ sinh môi trường chuồng trại sẽ ngăn chặn được cúm. Ông Nguyên nhấn mạnh, nếu mọi người cùng hợp sức giải quyết được vấn đề vệ sinh môi trường trong chăn nuôi thì sẽ ngăn chặn được dịch cúm gia cầm đang xảy ra ở Việt Nam.

Trong khóa học nêu trên, các học viên được nghe các chuyên gia nói về quy hoạch và quản lý môi trường trong phát triển làng nghề, cụm công nghiệp, trang trại chăn nuôi tập trung; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải thiện môi trường ô nhiễm làng nghề... 

Đồng thời, các chuyên gia cũng đề xuất nhiều vấn đề có cơ sở khoa học nhằm quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại ngành chăn nuôi, hệ thống giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm, có chính sách hỗ trợ thỏa đáng đối với người dân chăn nuôi nhằm huy động toàn dân tham gia phòng chống dịch cúm gia cầm có hiệu quả.

Kiều Minh

Theo VietNamNet
  • 397

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook