Hợp chất mới đưa DNA vào nhân tế bào tổn thương

  • 296

Các nhà khoa học thuộc Cục điều phối nghiên cứu châu Âu (EUREKA) vừa nghiên cứu thành công hợp chất mới có thể mang DNA.


DNA. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Liệu pháp gen là việc đưa thông tin di truyền mới vào nhân tế bào bị tổn thương hoặc nhân tế bào của người bệnh để tái lập trình tế bào, qua đó giúp phục hồi tế bào bị tổn thương.

Hiện tại, giới khoa học khi tiến hành liệu pháp gen thường sử dụng virus, retrovirus, non-virus và thuốc thử tổng hợp làm vật truyền tải để đưa vào trong gen. Tuy nhiên, các phương pháp này đều cho hiệu quả không cao và tồn tại nhiều rủi ro.

Khác với các phương pháp trên, các nhà khoa học thuộc EUREKA đã nghiên cứu một loại hợp chất mới có thể đưa DNA vào trong nhân tế bào với hiệu quả rất cao, hơn nữa rất dễ dàng sản xuất hàng loạt.

Việc ra đời hợp chất mới này có ý nghĩa quan trọng giúp giới khoa học lần đầu tiên cho ra đời thuốc thử mới mang gen DNA và các loại thuốc dùng trong liệu pháp gen.

Cập nhật: 03/12/2010 Theo Vietnam+
  • 296

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook