Hợp tác phát triển phát thải thấp Việt Nam - Hoa Kỳ

  •  
  • 460

Ngày 21/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Bộ Phát triển Kinh tế, Năng lượng và Môi trường Hoa Kỳ thay mặt Chính phủ 2 nước đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác phát triển phát thải thấp.

Bản ghi nhớ là hợp tác bước đầu giữa hai nước trong việc xây dựng và thực hiện phát triển phát thải thấp tại Việt Nam, nhằm giảm lượng phát thải khí nhà kính từ năng lượng, nông nghiệp, đất đai và lâm nghiệp - các ngành đang đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ về kỹ thuật, chuyên gia và đào tạo thông qua chương trình toàn cầu của Chính phủ Hoa kỳ “Tăng cường năng lực cho phát triển phát thải thấp".

Quang cảnh diễn ra hội nghị
Quang cảnh diễn ra hội nghị

Theo đó, Bản ghi nhớ gồm 4 nội dung là hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia, thông tin kinh tế cho việc phân tích các bon thấp, mô hình phát thải trong nông nghiệp, lâm nghiệp, sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất; mô hình năng lượng, công nghiệp, xây dựng hoặc giao thông và các phân tích chính sách.

Hai nước sẽ xác định nhu cầu và thực hiện tăng cường năng lực trong quản lý thông tin kinh tế cho phân tích các bon thấp. Các chuyên gia 2 nước sẽ xây dựng kế hoạch rà soát các thông báo quốc gia về kiểm kê khí nhà kính và hệ thống quản lý kiểm kê hiện tại, cũng như đóng góp cho việc thiết kế hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính.

Các chuyên gia sẽ sử dụng mô hình tiên tiến để đánh giá các lựa chọn chính sách khác nhau, nhằm giảm phát thải khí nhà kính trong khi vẫn tối ưu hóa quá trình sản xuất trong nông nghiệp và lâm nghiệp.

Thông qua đối thoại chính sách với nhà tài trợ và đánh giá nhu cầu Việt Nam, các hoạt động sẽ tăng cường năng lực cho các chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách Việt Nam trong sử dụng các mô hình tiên tiến nhằm xác định các chính sách và hoạt động sử dụng hiệu quả năng lượng và sản xuất năng lượng tái chế.

Theo Vietnam+
  • 460