ICAO thiết lập tiêu chuẩn khí thải CO2 cho máy bay

  •  
  • 815

Ngày 12/7, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đạt được bước tiến quan trọng trong nỗ lực thiết lập tiêu chuẩn khí thải gây hiệu ứng nhà kính cho máy bay trong hàng không dân dụng toàn cầu.

Tại Hội nghị đang diễn ra ở thành phố Saint Petersburg- Nga, Ủy ban ICAO về bảo vệ môi trường hàng không (CAEP) đã đạt được đồng thuận về hệ thống đo lường với các công nghệ khác nhau để xác định lượng khí thải CO2 đối với tất các các loại máy bay.

Chủ tịch Hội đồng ICAO, Roberto Kobeh González nhấn mạnh hệ thống đo lượng CO2 mới, vừa được các nước thành viên ICAO, các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ thỏa thuận, đảm bảo đo lượng khí thải của tất cả các loại máy bay mới trên cơ sở công bằng và minh bạch.

ICAO thiết lập tiêu chuẩn khí thải CO2 cho máy bay

Hệ thống này là một tiến bộ công nghệ quan trọng bao gồm các nhân tố như hình dạng thân máy bay, trọng lượng cất cánh tối đa, hiệu quả đốt nhiên liệu trong ba chế độ bay khác nhau.

Thỏa thuận đạt được tại CAEP về hệ thống đo CO2 mới cho phép các nước thành viên ICAO và các tổ chức quan sát viên tập hợp trong CAEP bước sang các giai đoạn mới để phát triển Tiêu chuẩn khí thải CO2 của ICAO cho máy bay trong hàng không dân dụng quốc tế.

Các giai đoạn mới này bao gồm xác định các thủ tục cấp giấy chứng nhận để hỗ trợ hệ thống đo CO2 mới và phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn khí thải CO2 của máy bay.

ICAO khẳng định hệ thống đo CO2 mới là một bước ngoặt rất quan trọng đạt được sau các cuộc thảo luận kéo dài về công nghệ giữa các nước trong CAEP, các hãng hàng không, các hãng chế tạo máy bay, các tổ chức môi trường phi chính phủ và các đối tác khác là quan sát viên trong quá trình xây dựng Tiêu chuẩn khí thải của máy bay.

Giới hạn quy chế thích hợp cho Tiêu chuẩn khí thải cho máy bay sẽ được cân nhắc trên cơ sở các tiêu chuẩn của ICAO về khả thi kỹ thuật, lợi ích môi trường, hiệu quả chi phí kinh tế và các tương tác liên quan.

Theo Vietnam+
  • 815

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook