Khám phá nguyên tố mới siêu nặng

  •  
  • 1.417

Các nhà vật lý học đã khám phá một nguyên tố mới siêu nặng mà các nhà khoa học gán cho tên là ”mối liên hệ gián đoạn”. Nguyên tố 117 nặng hơn chì gần 40% và đã được đặt tên tạm là ununseptium, tên liên hệ tới số nguyên tử của nó. 

Cấu trúc của nguyên tố mới 117 - Ảnh: The New York Times


Các nhà nghiên cứu nghĩ nguyên tố này có thể mở đường cho việc tổng hợp những nguyên tố lớn hơn và ổn định hơn có thể được dùng để tạo ra những vật liệu mới kỳ lạ và không thể dự đoán được.

Việc khám phá nguyên tố 117 này làm đầy ô vuông cuối cùng trên bảng tuần hoàn các nguyên tố đã quan sát được lên 118. Giống như tất cả các nguyên tố siêu nặng khác, nguyên tố 117 không ổn định và chỉ tồn tại trong vòng một phần giây trước khi tự tiêu hủy thành một loạt các nguyên tố và các hạt nhẹ hơn.

Dawn Shaughnessy thuộc Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Livermore, nói rằng các nguyên tố ổn định siêu nặng mới này một ngày kia có thể được dùng để tạo ra một loạt chất liệu kỳ lạ mới với những ứng dụng khoa học chưa tưởng tượng ra được.

Theo Tuổi Trẻ
  • 1.417

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook