Khi động vật say xỉn

  • 3,73
  • 3.289

Hoa quả là thức ăn chính của động vật ăn cỏ, nhưng khi quả chín lên men và bắt đầu chuyển hóa rất nhanh trong dạ dày, chúng cũng bắt đầu "say xỉn". 

Cập nhật: 27/01/2011 Lệ Thủy
  • 3,666666666666673
  • 3.289

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook