Khỉ đột Phi châu: 98% gien giống gien người

  •  
  • 1.005

Khỉ đột Phi châu có 98% gien giống với gien của con người, trong khi đó loài khỉ đuôi ngắn Ấn Độ có 93% gien giống với con người. Một nhóm gồm 35 phòng thí nghiệm vừa tiết lộ một bản gien của khỉ đuôi ngắn Ấn Độ vào tuần trước.

Khỉ đuôi ngắn Ấn Độ phân bố rộng rãi khắp châu Á, và là một trong số 22 loại khỉ đuôi ngắn trên thế giới. Khỉ đuôi ngắn Ấn Độ là động vật linh trưởng thứ ba được các nhà khoa học giải mã gen.

Năm 2003, các nhà nghiên cứu đã giải mã chi tiết về chuỗi gien của con người, và sau đó các nhà khoa học cũng đã giải mã thành công chuỗi gien của khỉ đột đen Phi châu vào năm 2005. Với ba chuỗi gien của con người, khỉ đột đen Phi châu và khỉ đuôi ngắn Ấn Độ trong tay, các nhà khoa học có thể nghiên cứu những phần gien giống và phần gien lạ của loài linh trưởng so với con người.

Kết quả so sánh cho thấy loại khỉ đột Phi châu có 98% gien giống với gien của con người, trong khi đó loài khỉ đuôi ngắn Ấn Độ có 93% gien giống với con người. Loài khỉ đột Phi châu cũng có bộ gien di truyền gần gũi với con người hơn khỉ đuôi ngắn Ấn Độ.

Khỉ đột Phi châu có 98% gien giống gien người
(Ảnh minh họa: Gorillahub.com)

Kết quả của nghiên cứu mang đến một bước tiến sâu hơn vào việc nghiên cứu lịch sử tiến hóa của loài người, dòng giống của khỉ đột đen Phi châu và người được phân tách cách đây khoảng 6 triệu năm, còn dòng giống khỉ đuôi ngắn Ấn Độ và người thì phân tách cách đây 19 triệu năm.

Kết quả nghiên cứu là một tác động quan trọng đến sự phát triển của cả ngành dược phẩm lẫn lĩnh vực nghiên cứu cơ bản.

Hùng Thắng

Theo Science News, VietNamNet
  • 1.005