Khóa đào tạo liên quốc gia về bảo tồn thực vật

  •  
  • 129

Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông và Viện Sinh thái-Tài nguyên sinh vật và Vườn thực vật Mitsuri (Hoa Kỳ) vừa phối hợp tổ chức khoá đào tạo liên quốc gia về bảo tồn thực vật, tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

Tham gia khóa đào tạo "Những sáng kiến về bảo tồn thực vật và đào tạo liên quốc gia nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống các Khu bảo tồn thiên nhiên ở Đông Dương”, có 28 giáo viên và học viên, trong đó có 3 học viên của Lào và Campuchia, 16 học viên đến từ một số Vườn quốc gia và Khu Bảo tồn Thiên nhiên của Việt Nam.

Nội dung chính của khoá đào tạo này là nghiên cứu đa dạng các loài thực vật ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông và vùng rừng bắc Hướng Hoá, điều tra đa dạng cây thuốc, bài thuốc của người Vân Kiều và Pa Kô, phân tích thị trường lâm sản ngoài gỗ tại các vùng đệm Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông.

Các học viên cũng nghiên cứu và thảo luận về việc ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS phần mềm Mapinfo trong nghiên cứu, đánh giá thảm thực vật Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đakrông.

Theo TTXVN
  • 129

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook