Khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ

  • 826

Những tác phẩm chụp phong cảnh, đời sống, lao động sản xuất ở miền Nam Trung Bộ được các nhà nhiếp ảnh đưa ra trưng bày tại "Triển lãm ảnh Bình Định - Quảng Ngãi - Phú Yên".

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp ở Nam Trung Bộ

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Bánh tét dâng vua". (Ảnh: Văn Cảnh.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Môi trường xanh". (Ảnh: Phan Đình Trung.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Nghề dệt chiếu Tuy An". (Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Bình minh trên TP Quy Nhơn". (Ảnh: Hồ Minh Đức.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Cuộc sống trên sông". (Ảnh: Nguyễn Thị Quyên.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Giờ ra chơi". (Ảnh: Lệ Hằng.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Cầu nguyện". (Ảnh: Đào Phan Minh Cần.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Hào khí Tây Sơn". (Ảnh: Tô Hồng Phương.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Tơ đường". (Ảnh: Lê Minh Thể.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Ánh mắt và nụ cười". (Ảnh: Nguyễn Tiến Trình.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Ký ức sông quê". (Ảnh: Thúy Nga.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Thợ săn". (Ảnh: Ngô Thanh Bình.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Vị biển". (Ảnh: Trường Đăng.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Chợ đêm". (Ảnh: Nguyễn Trà Thanh.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung BộTác phẩm "Ngày em sang sông". (Ảnh: Nguyễn Ngọc Lối.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Cô gái H're và mùa lúa mới. (Ảnh: Lê Văn Sơn.)

Những khoảnh khắc tuyệt đẹp về cuộc sống vùng Nam Trung Bộ
Tác phẩm "Cô liêu". (Ảnh: Đào Tiến Đạt.)

Theo Zing.vn
  • 826

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook