Quảng Ngãi

  • Kinh hoàng mãnh thú xuất hiện ở Quảng Ngãi Kinh hoàng mãnh thú xuất hiện ở Quảng Ngãi
    Hàng chục con chó trên địa bàn xã bị cắn đứt đầu, moi hết nội tạng bởi một con thú lạ. Người dân ở đây thì bị mất ngủ bởi đêm đêm những tiếng gầm dữ tợn lại vang lên...