Không thể tạo phôi thai hỗn hợp người-thú

  • 386

Ngay từ đầu, ý tưởng tạo ra phôi thai hỗn hợp giữa người và thú đã gây ra những cuộc tranh cãi lớn. Nhưng vẫn có một số nhà khoa học vẫn kỳ vọng rất lớn vào nó. Họ cho rằng phôi thai người-thú có thể giúp các nhà khoa học tìm ra phương pháp chữa trị những căn bệnh nan y.

Kết quả thực nghiệm mới nhất của Mỹ cho thấy, không thể kết hợp một cách hoàn mỹ giữa AND của người với tế bào noãn của thỏ hoặc bò cái. Tuy rằng dưới ống kính hiển vi, phôi thai hỗn hợp người-thú xem ra không có gì đặc biệt, nhưng thực tế chúng tồn tại những khiếm khuyết về gen.

Điều đó đồng nghĩa những phôi thai này có thể không có tác dụng về mặt khoa học, nhất là y học. Theo cha đẻ của chú cừu Dolly (ra đời từ phương pháp nhân bản vô tính), Giáo sư Ian Wilmut, phát hiện mới này “làm người ta vô cùng thất vọng”.

Những nhà nghiên cứu Mỹ tham gia vào công trình nghiên cứu trên cho rằng nếu kết quả này lại xuất hiện trong những công trình thực nghiệm khác thì quả thật con người đã lãng phí thời gian tranh cãi về khía cạnh đạo đức ý tưởng tạo ra phôi thai hỗn hợp giữa người và thú./.

Cập nhật: 11/02/2009 Theo Tin tức/Vietnam+
  • 386

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook