Kinh ngạc cá mất thân vẫn bơi tốt

  • 3,52
  • 1.926

Một con cá ở Maldives bị lọc toàn bộ thịt ở phần thân, đến xương cũng không còn, chỉ còn đầu và vây vẫn bơi được bình thường.

Khó tin cá mất hết thân vẫn bơi tốt

 

Theo YouTube
  • 3,52
  • 1.926

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook