Kinh ngạc với tạo hình của 14 siêu anh hùng nổi tiếng ngày trước và bây giờ

  •   4,34
  • 19.125

Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt một trời một vực trong tạo hình của 14 siêu anh hùng nổi tiếng ngày trước và bây giờ.

 Wolverine thật sự khác biệt giữa hai phiên bản 2000 và 2013.
1. Wolverine thật sự khác biệt giữa hai phiên bản 2000 và 2013.

Bạn thích chàng Spiderman (Người nhện) của năm 1978 hay 2002?
2. Bạn thích chàng Spiderman (Người nhện) của năm 1978 hay 2002?

Sự khác biệt quá rõ ràng giữa Hulk của năm 1978 và 2014.
3. Sự khác biệt quá rõ ràng giữa Hulk của năm 1978 và 2014.

Đội trưởng Mỹ của năm 1990 và 2016.
4. Đội trưởng Mỹ của năm 1990 và 2016.

Người dơi của năm 1943 trông buồn cười trái với trang phục vũ trang tận răng của Người dơi 2106.
5. Người dơi của năm 1943 trông buồn cười trái với trang phục vũ trang tận răng của Người dơi 2106.

Siêu nhân của năm 1975 và 2016.
6. Siêu nhân của năm 1975 và 2016.

Ngoại hình của Thor vào năm 1978 và 2013. Ai ấn tượng hơn ai?
7. Ngoại hình của Thor vào năm 1978 và 2013. Ai ấn tượng hơn ai?

Còn đây là Fantastic 4 của năm 1994 và 2015.
8. Còn đây là Fantastic 4 của năm 1994 và 2015.

Vẻ gợi cảm của Wonder Woman phiên bản năm 1975 và 2016.
9. Vẻ gợi cảm của Wonder Woman phiên bản năm 1975 và 2016.

Doctor Strange phiên bản năm 1978 và 2016.
10. Doctor Strange phiên bản năm 1978 và 2016.

Bạn có tưởng tượng nổi hình bên trái là Iron Man của năm 1977 không?
11. Bạn có tưởng tượng nổi hình bên trái là Iron Man của năm 1977 không?

Robocop phiên bản năm 1987 và 2014.
12. Robocop phiên bản năm 1987 và 2014.

Ninja rùa phiên bản năm 1990 và 2016.
13. Ninja rùa phiên bản năm 1990 và 2016.

Có vẻ Joker phiên bản năm 2008 gian ác, ma quái hơn Joker năm 1966.
14. Có vẻ Joker phiên bản năm 2008 gian ác, ma quái hơn Joker năm 1966.

Cập nhật: 04/06/2016 Theo Ohay TV
  • 4,34
  • 19.125

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook