LHQ lập Ủy ban thông tin địa không gian toàn cầu

  • 285

Ngày 29/7, theo đề nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã bỏ phiếu thông qua quyết định thành lập Ủy ban các chuyên gia xử lý thông tin địa không gian toàn cầu để phối hợp đối thoại quốc tế về cơ sở hạ tầng dữ kiện không gian và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

LHQ lập Ủy ban thông tin địa không gian toàn cầu
Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Ủy ban bao gồm các chuyên gia địa không gian của tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc. Các tổ chức quốc tế tham gia Ủy ban với tư cách quan sát viên.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon khẳng định, Liên hợp quốc phải đóng vai trò lãnh đạo và điều phối trong cộng đồng thông tin địa không gian toàn cầu.

Các tiến bộ công nghệ nhanh chóng về công nghệ thông tin địa không gian và các công nghệ khác có liên quan đã làm cho các thông tin địa không gian ngày càng dễ cập nhật và phổ biến.

Thông tin địa không gian được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nhân đạo, hòa bình và an ninh, góp phần giải quyết các thách thức về môi trường và phát triển mà nhân loại đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, thảm họa thiên nhiên, nạn đói, dịch bệnh, biến động dân số, khủng hoảng lương thực và khủng hoảng kinh tế thế giới.

Vì vậy, xây dựng cơ sở hạ tầng để thu thập, đánh giá, biên tập và phổ biến các thông tin địa không gian có ý nghĩa quan trọng đối với nhiều nước cũng như xây dựng đường sá và mạng thông tin viễn thông.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh cho đến nay, thế giới vẫn chưa có cơ chế liên chính phủ hoặc đa phương toàn cầu có thể đóng vai trò lãnh đạo để xây dựng chương trình nghị sự phát triển thông tin địa không gian toàn cầu và thúc đẩy sử dụng các thông tin này phục vụ các nỗ lực vượt qua các thách thức toàn cầu về phát triển.

Ủy ban các chuyên gia xử lý thông tin địa không gian toàn cầu được thành lập sẽ cung cấp nền tảng để phát triển các chiến lược hiệu quả giúp xây dựng và tăng cường khả năng của các nước về thông tin địa không gian, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Ủy ban này cũng biên soạn và phổ biến các thực tiễn và kinh nghiệm tốt nhất của các cơ quan quốc gia, khu vực và quốc tế về thông tin địa không gian liên quan đến các công cụ pháp lý, các mô hình quản lý, tiêu chuẩn công nghệ… để giúp các nước thiết lập cơ sở hạ tầng thông tin địa không gian.

Cập nhật: 31/07/2011 Theo Vietnam+
  • 285

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook