Biến động dân số

  • LHQ lập Ủy ban thông tin địa không gian toàn cầu LHQ lập Ủy ban thông tin địa không gian toàn cầu
    Ngày 29/7, theo đề nghị của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Hội đồng Kinh tế Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) đã bỏ phiếu thông qua quyết định thành lập Ủy ban các chuyên gia xử lý thông tin địa không gian toàn cầu...