Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn

  • 5.566

Trong số 160 loài cá Thiên thần (Anglefish) có tới 25 loài có hành vi giao phối kì quái với con đực nhỏ xíu dùng gai miệng cắm vào người con cái rồi truyền tinh trùng và hút máu con cái để sống đến cuối đời.

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Con cá cái Linophryne brevibarbata có con đực cắm vào ở dưới phần bụng

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Còn đây là con cá cái Chaenophryne quasiramifera

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Caulophryne pelagica

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Bufoceratias shaoi

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Photocorynus spiniceps có con đực cắm ở phía trên

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Thaumatichthys binghami

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Haplophryne mollis

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Melanocetus eustales

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Himantolophus appelii

Loài thủy quái cứ giao phối là bị dính liền vĩnh viễn
Cá cái Lasiognathus amphirhamphus

Cập nhật: 12/11/2013 Theo Dân Việt
  • 5.566

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook