Loài ve sầu mới ở Tây Nguyên

  • 1.006

Các nhà khoa học vừa công bố loài ve sầu mới phát hiện được trong quá trình khảo sát ở một vườn quốc gia thuộc tỉnh Gia Lai.

>>> Phát hiện loài ve sầu mới tại Lào Cai

Loài ve sầu mới ở Tây Nguyên
Con đực loài ve sầu Semia gialaiensis Pham & Constant, 2013. (A): nhìn từ mặt lưng. (B): nhìn từ mặt bụng. (Ảnh: VAST)

Loài ve sầu Semia gialaiensis Pham & Constant, 2013 được đặt theo tên theo địa điểm thu được mẫu chuẩn.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, loài ve này có chiều dài cơ thể 32,8 - 33,4mm; cánh trước dài 43,1- 44,6mm; chiều rộng của đầu 8,7-9,1mm. Chúng có cấu trúc bộ phận sinh dục khác với các loài khác thuộc giống semia.

Mẫu vật nghiên cứu của loài được thu tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai. Mẫu chuẩn và các mẫu chuẩn phụ được lưu giữ tại Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Theo Vnexpress
  • 1.006

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook