Lời mở đầu tuyệt vời

  • 835

Vào đầu năm học học sinh đang ồn ào bổng thầy giáo bước vào. Thầy giáo nói:

- Các em có biết không, vào thời gian trước, khi nước mình đang nghèo. Nghèo nên phải ăn khoai lang, vì ăn khoai lang nên nhanh đói bụng do đó phải đi ngủ sớm, đi ngủ sớm nên đẻ nhiều, đẻ nhiều nên nghèo, nghèo nên phải ăn khoai lang... Và nó cứ diễn ra một cách tuần hoàn như vậy. Bây giờ mời các em mở sách giáo khoa ra chúng ta sẽ học bài "Dao động tuần hoàn".

- Học sinh: ???

Bài do bạn Phan Công Tưởng gửi tới Khoa Học
Email: [email protected]

TH
  • 835

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook