Màu sắc ảnh hưởng đến quyết định mua hàng như thế nào?

  •  
  • 903

Với 6 màu cơ bản, infographic sau đây sẽ hướng dẫn cho chúng ta những kiến thức về tâm lý học màu sắc.

Màu sắc ảnh hưởng đến tính cách, cảm xúc

  • Màu sắc ảnh hưởng đến tiếp thị
  • Màu sắc trong chính trị
  • Màu sắc ảnh hưởng đến năng lượng sống
  • Và màu sắc chủ đạo của các thương hiệu lớn

Màu sắc ảnh hưởng đến quyết định mua hàng như thế nào?
Màu sắc ảnh hưởng đến quyết định mua hàng như thế nào?

Cập nhật: 16/12/2020 Theo Tinh tế
  • 903

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook