"Mệt bở hơi tai" mới bắt được linh dương đầu bò, nhưng linh cẩu vẫn ngậm ngùi nhìn sư tử cướp mồi

  •   52
  • 6.739

Trước sức mạnh của bầy sư tử, những con linh cẩu đành phải ngậm ngùi nhường bữa ăn mà chúng mới săn được cho đối thủ. Trước đó, chúng phải tốn rất nhiều công sức mới bắt được chú linh dương đầu bò, nhưng cuối cùng lại “công cốc”.

Cập nhật: 24/11/2021 Theo Tiền Phong
  • 52
  • 6.739

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook