Một phần ba Trung Quốc bị mưa acid

  • 328
Truyền thông Trung Quốc trích nguồn từ bản báo cáo chính thức nói rằng một phần ba lãnh thổ Trung Quốc đang phải chịu mưa acid, do tốc độ tăng trưởng công nghiệp quá nhanh.

Chỉ trích nói lãnh đạo địa phương đã đặt phát triển kinh tế trước môi trường

Chỉ trích nói lãnh đạo địa phương đã đặt phát triển kinh tế trước môi trường

Bản tường trình nói rằng nồng độ ô nhiễm tăng thường xuyên, trong khi chất lượng không khí giảm sút, dù chính quyền cam kết sẽ làm cho môi trường không khí sạch hơn.

Trong một sự cố mới nhất, một hồ chứa nước cho 100.000 cư dân ở Tây Bắc của Trung Quốc đã bị ô nhiễm bởi hóa chất dò dỉ.

Một số con sông và thành phố của Trung Quốc đứng đầu bảng thế giới về độ ô nhiễm.

Bản tường trình của ban thanh tra ô nhiễm trình báo cho một ủy ban thường trực của quốc hội nói rằng các nhà máy chạy bằng than thải ra khoảng 25.5 triệu tấn khí lưu huỳnh, tăng 27% so với năm 2000.

Nồng độ khí lưu huỳnh, tác nhân chủ yếu gây ra mưa acid đã tăng gấp đôi trên mức an toàn. Bản tường trình nói tại một số vùng, mưa acid xảy ra là 100%.

Sheng Huaren thuộc Ủy ban thường trực của Quốc hội Trung Quốc được báo trích lời nói rằng "Hàm lượng chất lưu huỳnh trong không khí tăng cao có nghĩa là 1/3 lãnh thổ Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng của mưa acid, điều này gây ra nguy hiểm lớn cho đất đai và an toàn thực phẩm"

Cập nhật: 29/08/2006 Theo BBC
  • 328

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook