Mỗi năm, 85 nghìn tấn dầu mỡ, hóa chất, kim loại thải ra biển

  • 704

Theo ước tính của Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam (Bộ TN-MT) có gần hơn 20 nghìn tấn dầu mỡ; gần 16 nghìn tấn hóa chất bảo vệ thực vật và khoảng 45 nghìn tấn kim loại nặng các loại thải ra biển mỗi năm.

Các nhà khoa học viện Công nghệ sinh học (Viện KH-CN Việt Nam) đang nghiên cứu các vi sinh vật trong phòng thí nghiệm để xử lý ô nhiễm dầu mỏ trên biển. (Ảnh: Minh Cường)
Các nhà khoa học viện Công nghệ sinh học (Viện KH-CN Việt Nam) đang nghiên
cứu các vi sinh vật trong phòng thí nghiệm để xử lý ô nhiễm dầu mỏ trên biển.
(Ảnh: Minh Cường)

Các loại chất thải đổ ra biển chủ yếu là chất thải sinh hoạt từ các khu đô thị tập trung và các khu du lịch ven bờ, chất thải công nghiệp từ các khu kinh tế, các làng nghề, các cơ sở chế biến… và nguồn thải nông nghiệp do chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các hóa chất bảo vệ thực vật từ đồng ruộng.

Báo động hơn là chất thải do tràn dầu, dỏ rỉ dầu từ các giàn khoan và vận chuyển dầu, đặc biệt khu vực miền Trung, cứ 3- 4 tháng lại xuất hiện dầu tràn mà không rõ nguyên nhân.

Theo số liệu thống kê, trong 20 năm (1989 - 2009) có trên 100 vụ tràn dầu. Các vụ này đã đổ ra biển một lượng dầu lớn từ vài chục đến hàng trăm tấn dầu. Viện nghiên cứu môi trường và phát triển bền vững (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, hàng năm số lượng dầu chuyên chở qua biển Đông vào khoảng 2,1 tỷ tấn và thường xuyên có trên 50 tàu chở dầu cỡ lớn hoạt động trong khu vực. Nếu giả định, chỉ có 1% dầu dò rỉ ra ngoài thì lượng dầu tràn cũng lên tới 20 triệu tấn mỗi năm.

Theo Đất Việt
  • 704

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook