Một góc nhìn về thời gian

  •  
  • 5.631

Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 với sự tiến bộ vượt bậc của tri thức cũng như khoa học kỹ thuật. Có khi nào các bạn tự hỏi rằng trái đất chúng ta đang sống được hình thành như thế nào không? Các loài sinh vật đầu tiên trên trái đất gồm có loài nào? Có khác gì so với với sinh vật ngày nay không?

Thông qua quá trình tiến hóa, các sinh vật nhận được và truyền lại các đặc tính từ thế hệ này sang thế hệ khác, trải qua 1 thời gian dài để biến đổi, thích ứng với điều kiện sống hiện tại để có thể sinh tồn.

Lấy cột mốc là năm 2013, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian để nhìn lại quá trình trái đất được hình thành, những tiến hóa từ loài khỉ không đuôi đến con người hiện đại ngày nay, sự xuất hiện của vũ trụ và những sinh vật, hiện tượng xuất hiện đầu tiên trên trái đất này. Tất cả sẽ được tổng hợp trong infographic dưới đây.

Một góc nhìn về thời gian


Một góc nhìn về thời gian

Theo Tinh Tế
  • 5.631

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook