Một tế bào Tetrahymena thermophila có 25.000 gien

  •  
  • 1.255

Tetrahymena thermophila là một vi sinh vật đơn bào có hai nhân
Tetrahymena thermophila là một vi sinh vật đơn bào có hai nhân (Ảnh: biologynews.net)
Khi ở môi trường thiên nhiên như nước bùn, vi sinh vật này dùng những tiêm mao để tìm cách đớp tất cả những vật đi qua nó. Nếu không chạm được vật nào, thì nó sẽ làm hoạt động một hệ giác quan khác. Chính nhờ khả năng thích nghi này mà loài vi sinh vật đơn bào Tetrahymena thermophila được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm.

Tetrahymena thermophila đặc biệt có một tế bào với hai nhân: nhân nhỏ chứa chất liệu cần thiết cho sự sinh sản, còn nhân to là cả một buồng máy tạo tính mềm dẻo cho vi sinh vật này. Nhóm các nhà nghiên cứu do Tiến sĩ Jonathan Eisen thuộc trường Đại học California (Mỹ) đã giải mã 95% gien của nhân to này.

Nhân to của loài Tetrahymena thermophila chứa ít nhất 25.000 gien, gần bằng với bộ gien người và được phân chia làm khoảng 200 nhiễm sắc thể.

Hiếm khi một sinh vật đơn bào chứa số lượng gien nhiều như vậy. Tính dồi dào này đã khiến loài Tetrahymena thermophila trở thành một vật thí nghiệm lý tượng đối với các nhà di truyền học. Họ có thể loại bỏ một gien và nghiên cứu dễ dàng điều gì xảy ra trong tế bào.

Việc công bố gien của loài vi sinh vật này trên tạp chí PloS Biology sẽ tạo thuận lợi cho các nghiên cứu. Nhân nhỏ của nó hiện đang được giải mã tiếp tục.

 

Tetrahymena thermophila
(Ảnh: utmem.edu)

V.S

Theo Sciences & Avenir, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.255