Năm hình ảnh cảnh báo phải in trên vỏ bao thuốc lá

  • 1.667

Bộ Y tế vừa công bố năm hình ảnh cảnh báo phải in trên vỏ bao thuốc lá. Thời gian bắt buộc sử dụng các hình ảnh này áp dụng từ ngày 17-3-2008. Đây là một trong những nội dung chính của quy định về vệ sinh an toàn với thuốc lá được sản xuất, lưu thông và tiêu thụ tại Việt Nam vừa được cơ quan này ban hành.

Quy định này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên lãnh thổ Việt Nam.

Thuốc lá được sản xuất, lưu thông tiêu thụ tại Việt Nam bắt buộc phải in trên bao bì một trong năm mẫu cảnh báo sức khoẻ được Bộ Y tế quy định trên bao bì. Diện tích hình ảnh cảnh báo về sức khoẻ phải chiếm tối thiểu 30% bề mặt trước và sau trên mỗi bao bì của thuốc lá.

Cảnh báo bằng chữ phải được in bằng mầu sắc tương phản với mầu bao bì sản phẩm thuốc lá, bảo đảm dễ nhìn, dễ đọc, có viền đen chung quanh cảnh báo về sức khoẻ. Hình ảnh phải đạt từ 4 màu, độ phân giải từ 300 dpi trở lên và phải được in trên các mặt chính của bao bì trực tiếp của các sản phẩm thuốc lá.

Mỗi mẫu cảnh báo về sức khoẻ được sử dụng luân phiên 2 năm một lần trên bao bì của sản phẩm.

Ngoài ra, văn bản cũng quy định hàm lượng nicotin/ điếu thuốc lá áp dụng trong năm 2008 là 2,0 mg. Tỷ lệ này sẽ giảm dần còn 1,4 mg vào năm 2014, đồng thời nghiêm cấm việc sử dụng các phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ trong sản xuất, chế biến và bảo quản thuốc lá.

Thời gian thực hiện quy định này bắt đầu từ ngày 17-3-2008. Sau đó hai năm, Bộ Y tế sẽ quy định thời điểm cụ thể để áp dụng bắt buộc lời cảnh báo về sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh.

Hàm lượng nhựa thuốc lá (Tar) và
Nicotin trong khói một điếu thuốc lá

Lộ trình

Hàm lượng
Tar tối đa

Hàm lượng
Nicotin tối đa

17/3/2008
17/3/2010
17/3/2012
17/3/2014

22 mg
20 mg
18 mg
16 mg

2,0 mg
1,8 mg
1,6 mg
1,4 mg

 Mẫu cảnh báo về sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh

Cập nhật: 28/03/2019 Theo Nhân dân
  • 1.667

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook