Năng lượng tái tạo đủ cung cấp 1/4 nhu cầu điện năng của thế giới

  • 1.083

Theo mạng lưới chính sách năng lượng REN21, đầu tư kỉ lục vào năng lượng sạch năm 2015 đã khiến mức tăng hàng năm lớn nhất chưa từng có trong khả năng tạo ra năng lượng tái tạo.

Năm 2015 là một năm hoàn toàn bội thu cho năng luợng tái tạo. Một báo cáo tình trạng năng lượng sạch toàn cầu đã nhấn mạnh làm thế nào để năm 2015 trở thành một năm kỷ lục cho ngành công nghiệp. Báo cáo cũng tiết lộ năng lượng tái tạo hiện nay có thể đáp ứng gần một phần tư nhu cầu năng lượng của thế giới.

Năng lượng tái tạo đủ cung cấp 1/4 nhu cầu điện năng của thế giới.
Năng lượng tái tạo đủ cung cấp 1/4 nhu cầu điện năng của thế giới.

Theo mạng lưới chính sách năng lượng REN21, đầu tư kỉ lục vào năng lượng sạch năm 2015 đã khiến mức tăng hàng năm lớn nhất chưa từng có trong khả năng tạo ra năng lượng tái tạo. Ước tính đã có khoảng 147 gigawatts (GW) được bổ sung vào lưới điện toàn cầu, điều đó cho thấy rằng khoảng cuối 2015 công suất năng lượng tái tạo có thể gánh vác lên đến 23.7 phần trăm nhu cầu điện năng toàn cầu.

Christine Lins thư ký điều hành REN21 cho biết: "Điều thực sự đáng chú ý về kết quả này là chúng đạt kỷ lục tại thời điểm khi mà giá nhiên liệu hóa thạch đang ở mức thấp lịch sử, và năng lượng tái tạo vẫn gặp nhiều bất lợi đáng kể về những khoản trợ cấp của chính phủ. Đối với mỗi đô la được dùng để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, gần 4 đôla đã được chi để duy trì sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch".

Trong số các khoản đầu tư mới vào lĩnh vực năng lượng tái tạo, gió và năng lượng mặt trời chiếm đến 77%, thủy điện chiếm hầu hết phần còn lại. Việc làm trong ngành năng lượng tái tạo đang tăng lên, hiện tại 8.1 triệu lao động đang làm việc trên khắp thế giới.

Cập nhật: 13/06/2016 Theo khampha
  • 1.083

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook